top of page

Coordinació de parentalitat

Peritaje Social
niñas.JPG

La coordinació de parentalitat és un procés de suport a l'execució  de les sentències de divorci o de separació amb fills menors, derivats pels tribunals, en virtut del qual un professional de la mediació de l’àmbit familiar en actiu al registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, amb formació específica en coordinació de parentalitat, assisteix els progenitors que tenen una relació conflictiva a dur a terme el pla de parentalitat, els ajuda a resoldre diferències i els orienta en relació a les necessitats dels seus fills.

(Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, programa pilot 2015)

Com a expertes en Mediació i resolució alternativa de conflictes, en la protecció a la infància, i amb formació sobre Family Group Conference per la Familienratsbüro (Hamburd, Alemania), oferim assessorament, seguiment i/o coordinació a famílies amb dificultats per posar en pràctica o dissenyar el seu pla de parentalitat. 

El més habitual és que la intervenció de la coordinadora de parentalitat sigui amb famílies amb un recorregut d'alta conflictivitat on els pares mostren elevades dificultats per elaborar un pla de parentalitat o fer-lo efectiu si ja hi ha sentència. Els criteris de designació més habituals són els de conflicte persistent, violència familiar, fills amb necessitats especials, problemes conductuals i/o relacions familiars disfuncionals.

Què fa i què no fa una coordinadora de parentalitat?

La coordinadora de parentalitat gestiona els conflictes, promou la comunicació entre els progenitors, potencia el canvi en les dinàmiques relacionals, acompanya en l'adaptació per al cumpliment del pla de parentaliat, fa recomenacions, coordina els diferents serveis actius en el cas, avalúa i proposa derivacions a programes específics i decideix segons els termes acordats en el contracte o sentència judicial.

No fa teràpia, ni diagnostica, ni pericia, ni fa mediació ni assessorament legal.

Quan i qui dessigna una coordinació de parentalitat?

Es dessigna per sentència judicial, és a dir, un jutge en la seva resolució. Els progenitors poden triar la coordinadora de parentalitat amb llibertat i solen ser recomenats pels seus advocats o altres professionals.

També es pot contractar per iniciativa pròpia per tal de ser assessorats i acompanyats en el disseny d'un pla de parentalitat i de com fer-ho efectiu.

bottom of page