top of page

Mediació

Peritaje Social

La mediació és un mètode extrajudicial alternatiu de resolució de conflictes, en el que dues o  més parts en un litigi, de forma voluntària, intenten arribar a un acord amb l’ajut de la figura del mediador.

Aquest mètode té moltes avantatges vers el procés judicial com ara l'estalvi econòmic i l'estalvi temporal entre d'altres. 

El mediador és un professional neutral, imparcial, competent, equidistant i confidencial.

El procés de mediació tendeix a l’acord i al restabliment o la construcció de relacions de confiança, garantint el principi de confidencialitat. ​

El nostre gabinet ofereix serveis de mediació en els següents àmbits:

IMG-20130301-WA0002.jpg
MEDIACIÓ FAMILIAR

La mediació familiar és un procediment de caràcter voluntari dirigit a facilitar la comunicació entre els membres de la família.

Pot ser útil tant per planificar una separació sense necessitat d'anar a judici amb totes les avantatges que això suposa, com per exercir una activitat terapèutica que permeti noves maneres de relació que facilitin la comunicació i la convivència paterno filial, fraternal o d'altres tipus.

Pot ser útil per a divorcis en pau, relacions familiars en conflicte per raons generacionals, herències, etc...

ejecutivo.JPG
MEDIACIÓ EMPRESARIAL

La mediació organitzacional és l'alternativa àgil i econòmica davant processos judicials. És el millor instrument per a la resolució de controversies entre equips de treball, entre treballadors i empresa i/o entre empreses.

La mediació no és només l'eina per a la resolució d'un conflicte concret. També té un efecte terapèutic una vegada realitzada la mediacióm, ja que ajuda a entendre els conflictes d'una manera més sana i per tant, a gestionar-los millor. En la mediació, les parts adquireixen habilitats i competències per resoldre futurs conflictes.

 

bottom of page