top of page

Peritatge social

Peritaje Social
El treball social forense és l'aplicació del Treball Social a interrogants en l'àmbit penal i civil mitjançant el diagnòstic social. És un mitjà de prova per avaluar la condició individual, familiar, econòmica i sociocultural d'una persona en una situació determinada per a un procés judicial, determinant, si és el cas, el dany social (lesions i seqüeles socials).
justicia 2.JPG

La pràctica sòcio forense privada permet fer un estudi en profunditat sobre la persona i el seu entorn explorant tots aquells sistemes en els quals interacciona el subjecte per tal de completar el buidatge d'informació de l'expedient judicial i emetre un dictamen.

Realitzem estudis forenses relatius a procediments sobre:
IMG_20210115_123548.jpg
FAMILIA
 • Separacions, divorcis i nul·litats matrimonials

 • Filiació

 • Protecció de menors

 • Menors infractors

 • Adopcions i acolliments familiars

 • Violència domèstica

 • Indemnització en concepte de dany social

EMPRESA
 • Assetjament laboral

 • Mobbing empresarial

 • Accidents laborals

 • Acomiadaments improcedents

trabajo 1.JPG
SALUT
 • Modificació de la capacitat d'obrar

 • Abusos sexuals

 • Avortaments

 • Canvi de sexe

 • Negligències mèdiques

 

salud.JPG
gente 2.JPG
PENITENCIARI
 • Petició d'indults

 • Petició de tercer grau penitenciari

 • Mesures provisionals o cautelars

ALTRES
 • Mobbing immobiliari

 • Accidents de trànsit

 • Bulling

gente.JPG
bottom of page